Новини

Презентацията от родителската среща
2008-09-03
Презентацията от първата родителска среща се намира на адрес:
още...
Стартиране на сайта
2008-08-31
На 1.09.2008 г. стартира сайтът на 1 "В" клас от 137 СОУ "Ангел Кънчев" - София.
още...
«« «

Подменю

Потребител

ЗА САЙТА...

За да генерирате нова парола - попълнете Вашият e-mail и кликнете на "Изпрати"
(E-mail)

 

"Малък е-Дневник" е предназначен за ползване от преподаватели от 1-ви до 4-ти клас.

 

Той се "наема" за срок от една учебна година.

 
Чрез него можете да управлявате успех, новини и събитията на една паралелка (един клас), за една учебна година.
 
 
Организиран е като малък интернет сайт със следните възможности.
   • Редактиране, добавяне и изтриване на новини.
   • Изпращане на всяка новина като e-mail (на тези родители, които от профила си са иявили желание да получават новини)
   • Възможност за изпращане на избрани оценки на e-mail посочен от родителя (настойника)
   • Редактиране, добавяне и изтриване на страници и подстраници.
   • ново Собствена галерия - към всяка страница - до 40 снимки.
   • Редактиране, добавяне и изтриване на ученици.
   • Редактиране, добавяне и изтриване на учебни предмети.
   • Нанасяне на бележки (за по-малките ученици в графичен вид)
   • Всеки родител може при желание да попълни в профила си:
    • информация за здравословното състояние и личният лекар на детето
    • своите e-mail, GSM, имена и месторабота
    • домашен телефон
    • адрес
    • GSM на ученика
    • да смени потребителското си име
    • да смени паролата си
   • Всеки родител вижда успеха само на своето дете
   • Учителят може да изпраща както индивидуални съобщения на всеки родител така и масово съобщение до всички (естествено само на тези, които са попълнили своя e-mail)
 
Чрез "Малък е-Дневник" даваме възможност на всеки преподавател на класовете от 1-ви до 4-ти да реши сам дали да има интернет страница и дневник на неговият клас.
 

Какво е "Малък е-Дневник"? - ние бихме казали:

 • Улеснение за учителя

 • Удобство за родителя

 • И най-вече Авторитет

 

Уважаеми учители, попитайте на следващата родителска среща родителите:

Желаете ли вашите деца да имат собствен сайт и "Малък е-Дневник"?

 

Уважаеми родители, ако не ви попитат учителите - вие ги попитайте:

Нашите деца ще имат ли собствен сайт и "малък е-Дневник"?

 

Каква е цената ще попитате... 10.00лв. за всеки ученик на учебна година!...

 

Или на всеки родител това ще му струва:

 

10.00лв. + 20%ДДС = 12.00лв 
разделено на 264 дни (12 месеца по 22 работни дни) или:

 

по-малко от 5 стотинки на ден

ПОРЪЧАЙТЕ СИ "малък е-Дневник"